חזרה לעמוד הקודם

פער דיגיטלי בחברה הערבית

במסגרת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי לצמצום פערים דיגיטליים, האיגוד שם דגש מיוחד על קידום ושיפור הנגשת הרשת ומשאביה לחברה הערבית המהווה כ-20% מאוכלוסיית המדינה. אמנם הפער הדיגיטלי בחברה הערבית הצטמצם בשנים האחרונות, אך מחקרים מראים כי עדיין קיימים פערים והבדלים רבים באופן השימוש והגישה לרשת של האזרחים הערבים ביחס לכלל האוכלוסייה בישראל.