חזרה לעמוד הקודם

צמצום הפער הדיגיטלי

במסגרת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי לצמצום פערים דיגיטליים אנו פועלים לקידום השימוש והנגישות של האינטרנט בישראל לכלל האוכלוסיות באופן שוויוני והוגן. אנו פועלים לקידום הנגשה שוויונית של מידע, פעילות ושירותים ממשלתיים וציבוריים חיוניים לכלל קבוצות החברה – ביניהם החברה הערבית, החברה החרדית ובני הגיל השלישי – לצד אנשים עם מוגבלות וקבוצות מוחלשות אחרות ופועלים גם למפות ולצמצם פערים בפריסה ונגישות לתשתיות האינטרנט ברחבי ישראל.