חזרה לעמוד הקודם

פרטיות ילדים בעידן האינטרנט

רשת האינטרנט בכלל, והרשתות החברתיות בפרט, הינן חלק אינטגרלי ומרכזי בחייהם של ילדים ובני נוער. במקביל ליתרונות הרבים הנובעים כתוצאה משימוש של ילדים ובני-נוער ברשת, שימוש זה טומן בחובו גם אתגרים וקשיים מסוגים שונים. אתגר מרכזי נוגע לסוגיית השמירה על פרטיות ילדים ברשת ולהגנה על ילדים מפני פגיעות העשויות להתרחש כתוצאה מחשיפת מידע הנוגע אליהם ברשת.

מחקרים מעידים כי ילדים ובני נוער מבקשים פרטיות, לרבות ברשת. כל האמור מחייב הכרה בזכותם לפרטיות של ילדים – הן מצד הורי הילדים והן מצד המדינה, שחובתה לאפשר לילדים להביא זכות זו לידי ביטוי. מנגד, ילדים (בעיקר בגילאים צעירים) נחשבים ככלל ככאלו שאין בידם את היכולת הקוגניטיבית והנפשית להבין את מורכבות והיקף השימוש במידע ברשת, ולהתמודד עם הסכנות הקיימות ברשת. במסגרת שימושם ברשתות חברתיות נוטים ילדים ובני-נוער לחשוף מידע אישי רב באופן אשר עלול לחשוף אותם לתופעות פסולות כגון פדופיליה, גניבת זהות ובריונות רשת (cyberbullying) וכן לשימוש מניפולטיבי במידע לצורך השפעה על הרגלי הצריכה שלהם ודעותיהם.

המסמך הנוכחי נועד להוות תשתית שתאפשר למקבלי החלטות בישראל לפעול להסדרת הנושא, והוא מאמץ גישה המבטאת הכרה בזכותם לפרטיות של ילדים ובזכותם לשלוט במידע הנוגע אליהם, תוך כינונן של רשתות הגנה המכירות בסיכונים הקיימים ברשת ובמגבלות הטבעיות של ילדים, באופן אשר יגן על ילדים מפני פגיעות קשות ובלתי
הכרחיות בפרטיותם ובחייהם. כל האמור מחייב הכרה בזכותם לפרטיות של ילדים – הן מצד הורי הילדים והן מצד המדינה, שחובתה לאפשר לילדים להביא זכות זו לידי ביטוי, ויש לעגן אותה במסגרת חוק הגנת הפרטיות.

פרטיות ילדים בעידן האינטרנט

בעקבות המסמך, האיגוד קיים כנס שעסק בסוגיה. לתכני הכנס ראה דף שמוקדש לכך.

להקשרים נוספים בסוגיה, ראה בדף שמוקדש לכך.

מסמך זה הוא אחד מסדרה של מסמכי מדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), שעוסקים בסוגיות שונות הנוגעות לחיינו הדיגיטליים, כפרטים וכחברה. מטרת המסמכים היא לייצר תשתית ידע מעמיק ואיכותי שתאפשר גיבוש המלצות מעשיות למדיניות, ולעורר דיון מקצועי וציבורי מבוסס מידע וידע. כל אלו נועדו לעצב מרחב דיגיטלי ואינטרנטי חופשי, מתקדם, בר-קיימא ובטוח בישראל.