המדד להנגשת מידע ושירותי ממשל לחברה הערבית

מרץ 2023

כללילפי משרדשירותים ממשלתיים

להורדת הנתונים בפורמט טבלאי – לחצו כאן