חזרה לעמוד הקודם

עדכון מדיניות: העברת זכויות בשמות מתחם שאורכם 1 או 2 תווים במרחב IL.

איגוד האינטרנט הישראלי החליט על שינוי מדיניות ביחס לאפשרות להעביר זכויות אחזקה בשמות מתחם רשומים שאורך הטקסט ברמה השלישית קצר משלושה תווים. המדיניות החדשה תאפשר למחזיקי שמות מתחם רשומים, בעלי תו אחד או שניים ברמה השלישית (כלומר לפני co.il או org.il), להעביר את זכויותיהם בשמות מתחם אלו.

רקע

כללי הרישום הנוהגים באיגוד כיום קובעים כי לא ניתן לרשום ברמה השלישית שמות מתחם בתווים לטיניים שאורכם 1 או 2 תווים. איסור זה מנע ממחזיקי שמות מתחם שרשמו בעבר שמות מתחם קצרים, קודם שהאיסור נכנס לתוקף (שכן כללי הרישום הישנים לא כללו מגבלה דומה), להעביר את הזכויות בשמות המתחם שברשותם לצדדים שלישיים. העברת זכויות בשם מתחם במרשם שמות המתחם ממחזיק למחזיק מחייבת ביצוע פעולה של הקצאה מחדש (Re-Assign) של שם המתחם על שמו של המחזיק החדש, השקולה לרישום חדש של שם המתחם.

עיקרי המדיניות החדשה

האיגוד יתיר ביצוע הקצאה מחדש (Re-Assign) למחזיק החדש בשם מתחם רשום בן פחות משלושה תווים. המחזיק החדש יהא כפוף לכללי הרישום העדכניים הנוהגים באיגוד, אף שאלו אינם מתירים, לכאורה, רישום של שמות מתחם באורך של פחות משלושה תווים. כלומר, בעניינם בלבד האיגוד יאפשר רישום של שמות מתחם באורך של פחות משלושה תווים תחת הכללים הנהוגים היום.

בנוסף, ניתנת האפשרות להעביר שם מתחם קצר כאמור לניהול אצל אחד מהרשמים המוסמכים של האיגוד, בכפוף לאישור כללי הרישום הנוכחיים הנוהגים באיגוד והחלתם על שם המתחם.