שמות מתחם בעברית- רקע הסטורי

שם מתחם (domain name או "דומיין") מורכב ממחרוזות בכמה רמות (level). הן מופרדות זו מזו בנקודות, ומציינות דרגת כלליות הולכת ופוחתת. הרמה העליונה, המכונה גם "הסיומת" היא TLD – Top Level Domain, ובכתיבה באותיות לטיניות מדובר ברמה הימנית ביותר ברצף.

רמה עליונה מדינתית נקראת – ccTLD – Country Code Top Level Domain, הרמה העליונה המדינתית של ישראל היא IL. בלטינית, ו".ישראל" בעברית.
יש גם TLD שאינם מציינים מדינות אלא מגזרים, נושאים ובעת האחרונה גם תאגידים. דוגמאות לכך הן "com." – הסיומת הנפוצה ביותר, המייצגת עסקים (commercial); "bank." – סיומת המוקצה לבנקים בלבד; "microsoft." – סיומת שהוקצתה לחברת מייקרוסופט.

מתחת ל-TLD – רמה (level) שנייה שלישית וכו' (Second Level Domain – SLD;  Third Level Domain).

הרמה שבה תתקיים הקצאת שמות מתחם לשימוש הציבור נעשית לפי החלטת מנהל ה-TLD.

בעולם התפתחו מתארים שונים לניהול מרחב שמות מתחם. הם נבדלים ביניהם, בין היתר, ברמה בה מוקצים שמות המתחם לציבור הרחב.

רישום שמות מתחם בעברית מתאפשר באמצעות סדרת תקני Internationalized Domain Names – IDN שפיתחה קהילת האינטרנט העולמית במסגרת ארגון ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and  Numbers), הגוף הבין-לאומי האחראי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט. כאשר מוזן שם מתחם בעברית בדפדפן (או בכל יישום אחר) התומך ב-IDN, שם המתחם בעברית מתורגם באופן אוטומטי לשם מתחם "מסורתי" באותיות לטיניות, במספרים ובמקפים בלבד (a–z,0–9), וכך הוא מפוענח במערכת שמות המתחם הגלובלית (DNS). מידע נוסף בנושא ניתן לקרוא באתר האיגוד.

מאז 2010 פעל האיגוד לאפשר לישראל להקים מרחב מדינתי בעברית. בדצמבר 2010 פתח האיגוד את האפשרות לרישום שמות מתחם בעברית במרחב "IL.". שמות מתחם אלו נרשמו במרחב "IL.", כלומר בסיומות co.il, org.il, ac.il וכו'. מהלך זה אִפשר את רישומם של שמות מתחם, כגון "org.il.איגוד-האינטרנט". הרמה השלישית נכתבה באותיות עבריות והרמה השנייה והראשונה (הסיומת) נכתבו באותיות לטיניות. כיום רשומים כ-5,000 שמות מתחם בעברית במרחב "IL." עם פתיחת הרישום בעברית ב-2010 הצהיר האיגוד כי כאשר יושלם תהליך הקצאת הסיומת המדינתית בעברית, יקבלו מחזיקי שמות המתחם שנרשמו לפי מתאר זה את שם המתחם המקביל בסיומת העברית (לדוגמה: "איגוד-האינטרנט.מלכר.ישראל") בדיון זה נתייחס לשמות מתחם אלו כ"שמות מתחם בעברית הרשומים במרחב IL."

בעשור החולף פעל האיגוד מול ICANN בבקשה שיקצה לישראל סיומת עברית באינטרנט. כדי להכריע מהי הסיומת המועדפת לציון ישראל בעברית עשה האיגוד משאל בקרב חברי קהילת האינטרנט בישראל. במקום הראשון נבחרה החלופה ".יל". הארגון נדרש על ידי ICANN להתייעץ עם האקדמיה ללשון העברית בעניין, וזו פסלה את הסיומת כקיצור נכון בשפה העברית של שם המדינה. ועדת ההיגוי לשירותי התשתית באיגוד האינטרנט בחרה בחלופה שקיבלה את המקום שני במשאל, ".ישראל" וזו אושרה גם על ידי האקדמיה ללשון עברית.

התהליך להכרה בסיומת ".ישראל" כסיומת ה-IDN המדינתית, בתמיכתם המלאה של משרד התקשורת ושל האקדמיה ללשון העברית כאחד, הסתיימה ב-19 במאי 2020 עם אישורה של הסיומת ".ישראל" כסיומת המדינתית בעברית למדינת ישראל.

במועד זה גם השעה האיגוד את האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית במרחב "IL." עד לגיבוש הכללים הסופיים של הפעלת מרחב ".ישראל" ועד למינוי הגורם שינהל אותו.

ב -14 בינואר 2021, אישר ארגון IANA, האחראי מטעם ICANN על ההפעלה היישומית של האינטרנט, את בקשת האיגוד לשמש כמנהל והמפעיל את המרחב המדינתי החדש ".ישראל". זאת, בנוסף לתפקידו כמנהל מרחב שמות המתחם המדינתי בסיומת "IL." שהאיגוד מנהל כבר משנות ה-90. משמעות מהלך זה, היתה שמדינת ישראל תוכל להשתמש במרחב לאומי חדש, בשפה העברית, נוסף על מרחב שמות המתחם "IL". ברמה הלאומית –מדינת ישראל הצטרפה לשורה של מדינות ששפתן אינה נכתבת באותיות לטיניות, ואפשרו שימוש בשמות מתחם בשפת המדינה באינטרנט.

על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לשאלה כיצד ייראה מרחב שמות המתחם החדש, ערך איגוד האינטרנט הישראלי במהלך 2021, תהליך שיתוף ציבור שקוף, שבה התבקש הציבור לחוות את דעתו בנוגע לשאלה המרכזית – כיצד יראה מרחב שמות המתחם החדש?, ובנוגע לשאלות נוספות העולות עם השקתו של מרחב שמות מתחם עילי חדש.

הדיון הציבורי נערך באתר מיוחד שהוקם לצורך זה, ובו ניתנה האפשרות להשתתף ולהגיב, וכמובן לעיין בשקיפות מלאה בכלל המידע, החלופות המוצעות, והמשמעויות הנלוות לבחירה בכל אחת ואחת מהן.

בסיום התהליך, בחר הוועד המנהל לפעול לפי מתווה של רישום ישיר ומגזרי מוסדי – כלומר חלופה המאפשרת למשתמשי האינטרנט בישראל לרשום שמות מתחם בעברית – ישירות לאחר המרחב העליון ".ישראל", ועם זאת, להחריג גופי מדינה וממסד, אשר כן יירשמו באופן התואם את המרחב הלטיני ועבורם – כן תתווסף רמה שלישית של שיוך מגזרי. בחירה במבנה זה, מאפשרת לציבור הרחב לפעול במבנה שמות מתחם קל, קצר ונח לשימוש, יחד עם שילוב של תפיסה המבקשת להקל על המשתמשים את הזיהוי של גופים מדינתיים.

כמו כן הוחלט כי במרחב החדש שמות מתחם ירשמו באותיות עבריות בלבד.

הפעלת המרחב החדש, מתוכננת לשנת 2022, לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות במערכות  האיגוד.

החלטה זו, חותמת פעילות ממושכת של איגוד האינטרנט הישראלי מול הגוף הבינלאומי האחראי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט (ICANN), שהביאה להכרה בסיומת ".ישראל", כסיומת המדינתית בעברית באינטרנט. מעבר לציון דרך בעל משמעות לאומית והיסטורית, הדבר יהווה יתרון בהגברת הזיקה המקומית של אתרים ועסקים ישראליים והנגשת השימוש לאוכלוסיות שהשפה האנגלית אינה שגורה בפיהן.