חזרה לעמוד הקודם

כך ייראה מרחב שמות המתחם החדש בעברית ".ישראל"

לאחר תהליך שיתוף ציבור ודיון מעמיק בשאלת המבנה של מרחב המדינתי החדש ".ישראל", נבחר מתווה של רישום ישיר ומגזרי מוסדי.

כלומר חלופה המאפשרת למשתמשי האינטרנט בישראל לרשום שמות מתחם בעברית – ישירות לאחר המרחב העליון ".ישראל".  ועם זאת, להחריג גופי מדינה וממסד, אשר כן יירשמו באופן התואם את המרחב הלטיני ועבורם – כן תתווסף רמה שלישית של שיוך מגזרי.

הבחירה במבנה זה, מאפשרת לציבור הרחב לפעול במבנה שמות מתחם קל, קצר ונח לשימוש, יחד עם שילוב של תפיסה המבקשת להקל על המשתמשים את הזיהוי של גופים מדינתיים.

כמו כן הוחלט כי במרחב החדש שמות מתחם ירשמו באותיות עבריות בלבד.

הפעלת המרחב החדש, מתוכננת לשנת 2022, לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות במערכות  האיגוד.

החלטה זו, חותמת פעילות ממושכת של איגוד האינטרנט הישראלי מול הגוף הבינלאומי האחראי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט (ICANN), שהביאה להכרה בסיומת ".ישראל", כסיומת המדינתית בעברית באינטרנט. מעבר לציון דרך בעל משמעות לאומית והיסטורית, הדבר יהווה יתרון בהגברת הזיקה המקומית של אתרים ועסקים ישראליים והנגשת השימוש לאוכלוסיות שהשפה האנגלית אינה שגורה בפיהן.